fundamental.cz

Doporučené odkazy

Stránky ministerstva spravedlnosti:

justice.cz

Více k insolvenčnímu zákonu:

insolvencni-zakon.justice.cz

Potřebné formuláře ke stažení:

isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR

Charita:

charita.cz

Kontakt

Máte dotazy, připomínky, nápady či upozornění na chyby? Napište mi:

info@fundamental.cz

Oddlužení (osobní bankrot)

Aktualizováno 4.8.2017

Upozornění

Informace zde uvedené představují znalosti, osobní zkušenosti a názory autora, a nemusejí odpovídat aktuálnímu znění příslušných zákonů. Za účelem získání více relevantních informací, prosím, využijte odkazy uvedené v levém panelu.

Úvod

Oddlužení, insolvence anebo také osobní bankrot, je způsob, kterým lze řešit neúnosnou finanční situaci. Člověk, který se do takové situace dostane, může požádat příslušný krajský soud o řešení této situace oddlužením. Pokud soud shledá, že jsou splněny všechny podmínky, vydá rozhodnutí o oddlužení. Oddlužení může proběhnout formou plnění splátkového kalendáře (o této variantě se zde budeme bavit) nebo prodejem majetku dlužníka.

Postup při řešení zadlužení oddlužením

Jednak je potřeba zdůraznit, že aby soud oddlužení schválil, nestačí "jen" dlužit. Podmínkou pro oddlužení je to, že dlužník má více věřitelů (více dluhů než jeden) a je v prodlení ve splácení tuším minimálně 30 dní. Dále je požadováno, aby byl splněn předpoklad, že dlužník bude během následujících pěti let od schválení oddlužení schopen uhradit minimálně 30 % celkové dlužné částky.

Pokud se dlužník domnívá, že uvedené podmínky splňuje, vyplní haldu formulářů a odevzdá je na soud jakožto návrh na oddlužení. Pozor od 1.7.2017 již prý není možné si návrh vypracovat samostatně.

Jak je to s těmi 30 %

Bohužel pro dlužníka to není tak prosté, jak to zní. Ve skutečnosti to neznamená, že uhradí pouze těch 30 % a po pěti letech bude zbaven svých závazků. Pokud není dobře informován o všech skutečnostech, čekají ho minimálně tato dvě překvapení:

 1. Dlužníkovi je z jeho příjmů strhávána částka podobně jako u exekuce. Zjednodušeně řečeno, čím větší příjem, tím více peněz odchází na oddlužení. Může se tak stát, že člověk uhradí celé své závazky (t.j. 100 %) dříve než za oněch 5 let. A tím také celý proces oddlužení skončí.
 2. Kromě splátek určených k úhradě dluhů je dlužník též povinen hradit odměnu insolvenčnímu správci (dále IS) po celou dobu oddlužení. Tato částka činí 1089,- Kč měsíčně (včetně DPH). To znamená, že dlužník musí uhradit během pěti let nejen minimálně 30 % svých závazků, ale k tomu ještě 5 * 12 * 1089 Kč = 65340 Kč jakožto odměnu IS. A nejen to, ještě zaplatíte IS odměnu za dobu předcházející začátku oddlužení - může to být částka např. za 2 až 3 měsíce, kdy se IS "zabýval" vaším případem. Výši této částky stanoví soud v rozhodnutí o schválení.

Kalkulátor minimálních splátek oddlužení

Kalkulačka umí spočítat, jakou minimální částku byste museli při oddlužení měsíčně odvádět (30 % celkové dlužné částky děleno 60 + 1089 odměna IS). Zadá se výše dluhu a výsledkem je požadovaná minimální měsíční platba. Zobrazuje se též výpočet se zadanými hodnotami. Data se nikam neodesílají, výpočet provádí kód JavaScriptu ve vašem prohlížeči.

Celková výše dlužné částky  

Minimální měsíční platba   

 

Kalkulátor čisté mzdy a srážek na oddlužení

V této kalkulačce je možné si nechat přibližně spočítat, kolik by vám bylo strháváno ze mzdy na oddlužení. Zadá se výše hrubé mzdy a nároky na daňové slevy. Výstupem je superhrubá mzda, čistá mzda a zabavená částka na oddlužení včetně zobrazených vypočtů. Data se nikam neodesílají, výpočet provádí kód JavaScriptu ve vašem prohlížeči.

Hrubá měsíční mzda      

Počet dětí (sleva na dani)  

Další slevy na dani celkem  

Superhrubá mzda        

Čistá mzda          

Na oddlužení se strhne    

Zbyde vám